Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
2 3 4 5

#SJBS 繪馬系列 Luggage Tag 行李牌

$15.00

不忘初心。 帶著祝福。 Buy and carry with you wherever you travel.

#SJBS 繪馬系列 金屬扣章

$13.00

不忘初心。 帶著勇氣。 扣上祝福。 送上平安。  

#手足不散 x 爆北魏體 「香港仔」Grafitti 限量版 有帽衛衣 連 爆北魏體正版字體受權 Special Box Set

$317.00

繼上次同 勁揪體 合作之後, #手足不散 今次聯同 爆北魏體一齊創作咗今次嘅 limited edition box Set 衛衣, 希望大家可以用支持一套正版字體嘅價錢, 讓有心去保育香港招牌字體嘅藝術工作者可以得到多一點嘅營運經費。 Box Set 包括: 爆北魏體V2.0復興版 + 爆粗北魏體1000+ 正式受權 版本乙套。 限量 #手足不散 x 爆北魏體 「香港仔」Grafitti 限量版 有帽衛衣 連 K Sir x Greg...

HKG Cap

$36.00

HKG 3D刺繡 Cap帽        

New #手足不散 Tote Bag

$26.00

#SJBS Tote Bag now comes in a new and better design with a choice of two colours.